Số/Ký hiệu: 01/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 03/06/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Tải về: Tại đây
(25/06/2021)