Số/Ký hiệu: 11/2021/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành: 30/09/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Tải về: Tại đây
(06/12/2021)