Tổ chức và tuyên truyền thực hiện đăng ký cấp CCCD gắn chip bằng hình thức trực tuyến

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo điều hành | Đăng ngày: 10/03/2023

Tải về: Tại đây

Tổ chức và tuyên truyền thực hiện đăng ký cấp CCCD gắn chip bằng hình thức trực tuyến


Các tin cùng chuyên mục: