Phú Yên: Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 28/09/2017

Căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Ngày 13/9/2017 UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch số 144/KH-UBND về điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017  trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên.

            Thực hiện theo kế hoạch 144 của UBND tỉnh Phú Yên, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Cục Thống kê tỉnh xây dựng Phương án điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 và phối hợp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 từ ngày 25-29/9/2017 với thành phần tham gia có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH; Thành viên Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo tỉnh phụ trách địa bàn; Giám sát viên cấp tỉnh phụ trách địa bàn; Lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng LĐTBXH huyện; Chi cục Thống kê; Tổ Giám sát viên cấp huyện; Lãnh đạo UBND xã và điều tra viên cấp xã,  phường, thị trấn; Trưởng hoặc phó thôn, buôn, khu phố.

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại huyện Tuy An

Thành phần tham gia rà soát hộ nghèo gồm đại diện chính quyền, các hội, đoàn thể, cán bộ chính sách xã hội xã, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng các hội, Bí thư đoàn thanh niên thôn và đại diện một số hộ gia đình được các hộ dân trong thôn cử làm đại diện tham dự cuộc họp. Lấy ý kiến người dân để thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin, đặc điểm, điều kiện sống của gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo… Sau khi rà soát, đánh giá chính xác các danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo... Danh sách này sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Yêu cầu việc rà soát lần này phải đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và đặc biệt là có sự tham gia của người dân nơi có người nghèo cư trú.

Kết quả điều tra phản ảnh trung thực tình hình đời sống nhân dân và thực trạng hộ nghèo của từng vùng và từng địa phương. Làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI./.

 

                                                                  Thanh Bình

                                                                 Phòng Bảo trợ xã hội

 


Các tin cùng chuyên mục: