Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
2374/SLDTBXH-KHTC 05/12/2017 Triển khai thực hiện công văn số 3967 ngày 28/11/2017 của Sở Tài chính
2023/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v phân công cán bộ kiểm tra tình hình thiệt hại do bão chưa số 12/2017 và tình hình khắc phục của các địa phương
2022/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục do bão lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1914/SLĐTBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1915/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND Tỉnh
1917/SLĐYBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh
255a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 31/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH Phú Yên giai đoạn 2016-2020
235a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 11/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH tỉnh Phú Yên năm 2017
1476/SLĐTBXH-KHTC 15/08/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số 72/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
1324/SLĐTBXH-NCC 21/07/2017 Hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp cho thân nhân các Bà mẹ VNAH
1195/HD-SLDTBXH 05/07/2017 Hướng dẫn tặng quà cho Thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)