Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở LĐ-TB&XH
255a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 31/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH Phú Yên giai đoạn 2016-2020
235a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC 11/07/2017 Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH tỉnh Phú Yên năm 2017
1476/SLĐTBXH-KHTC 15/08/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số 72/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính
1324/SLĐTBXH-NCC 21/07/2017 Hướng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp cho thân nhân các Bà mẹ VNAH
1195/HD-SLDTBXH 05/07/2017 Hướng dẫn tặng quà cho Thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
1135/SLDTBXH-NCC 21/06/2017 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể trong việc giải quyết hồ sơ tồn đọng
1271/HD-SLDTBXH-NCC 13/07/2017 Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ
895/SLĐTBXH-KHTC 29/05/2017 Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
746/SLĐTBXH-KHTC 05/05/2017 Triển khai thực hiện công văn số 1279/STC-NS ngày 03/5/2017 của Sở Tài chính
622/SLĐTBXH-KHTC 21/04/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh