Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh
3179/UBND-KGVX 11/06/2018 V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)
3210/UBND-KGVX 12/06/2018 tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ trẻ em
04/CT-UBND 05/03/2018 Chỉ thị v/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
14/2018/QĐ-UBND 03/05/2018 Quyết định ban hành Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh phú Yên
112 /UBND-KGVX 14/05/2018 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
112/UBND-KGVX 14/05/2018 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018
77 /KH-UBND KẾ HOẠCH Đào tạo nghề tỉnh Phú Yên năm 2018
1359 /UBND-KGVX 21/03/2018 V/v vận động 01 ngày lương đóng góp vào Qũy “Đền ơn đáp nghĩa”
1336 /UBND-KGVX 20/03/2018 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2018
64 /KH-UBND 21/03/2018 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018