Văn bản của UBND
07/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Quyết định Ban hành quy định xin lỗi tổ chức cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên