Hình ảnh hoạt động
Sở Lao động – TBXH tổ chức Vui Tết thiếu nhi 1-6 cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan
hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017
Gặp mặt và trao Quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội
Tổng kết Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016 Vinh danh những bàn tay vàng tạo lên giá trị đích thực
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020