Hệ thống văn bản
2374/SLDTBXH-KHTC 05/12/2017 Triển khai thực hiện công văn số 3967 ngày 28/11/2017 của Sở Tài chính
2023/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v phân công cán bộ kiểm tra tình hình thiệt hại do bão chưa số 12/2017 và tình hình khắc phục của các địa phương
2022/SLĐTBXH-BTXH 06/11/2017 V/v báo cáo tình hình thiệt hại và khắc phục do bão lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1914/SLĐTBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1915/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND Tỉnh
1917/SLĐYBXH-KHTC 20/10/2017 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh
724 /TB-UBND 31/10/2017 Về việc tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Nhân ngày quốc tế Người khuyết tật 03/12
5988 /UBND-KGVX 01/11/2017 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa mưa, bão, lũ
5987 /UBND-KGVX 01/11/2017 V/v tăng cường triển khai công tác cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh.
5856 /UBND-KGVX 25/10/2017 V/v tiếp nhận và phân bổ quà Tết Mậu Tuất - 2018 cho hộ gia đình nghèo
160/KH-UBND 10/10/2017 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng