Góp ý dự thảo
Góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ cho người tham gia cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội
V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức quà tặng cho đối tượng chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hàng năm, giai đoạn thực hiện từ 2019-2021
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chính sách cho người lao động tỉnh Phú Yên vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2018-2021
V/v góp ý Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ đối với Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Nghị quyết Về Đề án Cơ chế chính sách hỗ trợ các thôn, buôn vừa mới thoát khỏi chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao không thuộc diện chương trình 135 giai đoạn 2017-20
Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Nghị Quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảoTờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo không có đất ở giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dự thảo Kế hoạch và Điều lệ tổ chức hội thao ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên lần thứ II năm 2017, Kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
Dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ các thôn, buôn đặc biệt khó khăn không còn diện đầu tư của chương trình 135 ở các xã đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thôn, buôn có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao giai đoạn 2017-2020