Hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 04/05/2018

 Thực hiện Kế hoạch số 316/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sáng ngày 24/4/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, hội nghị do đồng chí Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 05 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đưa ra phương án giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các Bộ ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung những quy định, chế độ phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và nền kinh tế hiện nay.

Trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên đã nghiêm túc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công. Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có hơn 13.000 liệt sĩ, hơn 23.000 đối tượng là thương, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng; người tham gia kháng chiến được tặng Huân, Huy chương, người tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đặc biệt, có 2.297 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 120 mẹ). Đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng đối với liệt sĩ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Ngoài các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, tỉnh cũng huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ người có công về nhà ở. Toàn tỉnh đã xây dựng và sửa chữa hơn 1.000 nhà cho người có công với kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tặng 293 sổ tiết kiệm tình nghĩa, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công cách mạng”;  thăm hỏi động viên thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, tạo điều kiện để họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời tại Hội nghị còn có báo cáo tham luận của các địa phương, đơn vị trình bày những khó khăn, thuận lợi và nêu một số kiến nghị, đế xuất trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới.

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (2013-2017), các tham luận và một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu dự Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Phan Đình Phùng kết luận và chỉ đạo các ngành trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc người có công với cách mạng; Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 467/UBND-VX, ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi đối người có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tập trung giải quyết đối với các trường hợp đã kê khai hồ sơ đề nghị xác nhận người có công qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ dứt điểm trong năm 2018, đối với những trường hợp không đủ điều kiện xác nhận người có công theo các văn bản qui định hiện hành thì có văn bản trả lời cho đối tượng; đồng thời xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị Nhà nước phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt nam anh hùng đối với những trường hợp còn vướng mắc.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho đối tượng chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

5. Thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ người có công, cố gắng hoàn tất trong năm 2019. Triển khai thực hiện Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ để thân nhân liệt sĩ trong cả nước có thể truy cập.

6. Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ đã được phân bổ vốn năm 2018 và sớm khởi công Đền thờ liệt sĩ./.

                                                                                            Sơn Ca

                                                                              Phòng Người có công


Các tin cùng chuyên mục: