Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 09/10/2017

Sáng ngày 04/10/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2016. Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thiền, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Trần Văn Cư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chíTrưởng, Phó Ban Pháp chế, Ban Dân tộc; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính.

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thiền, Trưởng Ban VH-XH chủ trì buổi làm việc

Qua giám sát nhận thấy, thời gian qua được sự quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp triển khai của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nên việc thực hiện chính sáchpháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến chính sách ưu đãi người có công được các cấp quan tâm thực hiện. Việc lập thủ tục hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận chế độ đối với người có công thực hiện kịp thời. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục theo quy định. Từ năm 2013-2016, đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ ưu đãi người có công hơn 13.270 trường hợp. Đến nay, tổng số đối tượng có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng là 13.400 đối tượng; trong kỳ báo cáo công nhận mới 05 liệt sĩ, nâng tổng số liệt sĩ được công nhận là 13.205 liệt sĩ; 1.559 mẹ được Chủ tịch Nước phong và truy tặng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đến nay tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh là 2.261 mẹ, hiện còn sống 132 mẹ; có 126 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, hiện nay tổng số người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được nhận chế độ là 1.134 người; 16 thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, đến nay tổng số thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh là 5.784 đối tượng… Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm chi trả 183 tỷ đồng; trợ cấp một lần từ năm 2013-2016 cho các đối tượng là 125 tỷ đồng.

Đ/c Trần Văn Cư, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trên địa bàn tỉnh hiện có 21 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 01 nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh, 03 nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện và 17 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã. Trong 4 năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp các đơn vị liên quan tìm kiếm và cất bốc 24 hài cốt liệt sĩ, đến nay tổng số liệt sĩ được quy tập vào các nghĩa trang là 10.860 liệt sĩ. Đồng thời, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉnh trang xây dựng nghĩa trang liệt sĩ.

Từ năm 2013-2016, các cấp, các ngành đã vận động, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa và đã hỗ trợ cho người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở với số tiền hơn 21,319 tỷ đồng; xây dựng mới 439 nhà tình nghĩa, sửa chữa 335 nhà ở cho gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, tỉnh ta không còn hộ nghèo chính sách ở nhà tạm. Đã xem xét, giải quyết cấp đất ở và miễn giảm tiền chuyển quyền sử dụng đất cho những trường hợp là thương binh, bệnh binh, thân nhân của liệt sĩ, người có công với cách mạng là 61 trường hợp. Thực hiện miễn giảm học phí cho 1.237 cháu là con thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đã cấp thẻ BHYT cho 54.521 lượt đối tượng, với số tiền hơn 32,246 tỷ đồng.

Đ/c Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo, giải trình

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và việc chỉ đạo triển khai thực hiện của tỉnh đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh nên đời sống của người có công từng bước được nâng lên. Đến nay hầu hết các đối tượng chính sách đều có nhà ở và có cuộc sống ổn định, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội nhấn mạnh, qua giám sát nhận thấy việc triển khai chính sách ưu đãi đối với người có công được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện lớn. Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách ưu đãi người có công có lúc chưa kịp thời; đề nghị Sở cần tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách đang gặp khó khăn; hàng năm cân đối ngân sách tỉnh bố trí kinh phí để tôn tạo, trùng tu, làm sạch đẹp nhà bia, phần mộ liệt sĩ thể hiện sự tri ân của nhân dân trong tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc./.

 
Nguồn: website HĐND tỉnh Phú Yên

Các tin cùng chuyên mục: