Chi Đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hoạt động “Vui hè cùng Trẻ em vùng biển” và sinh hoạt tuyên truyên biển, đảo năm 2018

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 26/06/2018

Thực hiện kế hoạch số 112/UBND-KGXV, ngày 14/5/2016 về triển khai Tháng Hành động vì trẻ em năm 2018; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 23/5/2018 của Ban Chỉ đạo hoạt động Hè năm 2018 ; Kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TG, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 Chi Đoàn Sở Lao động - Thương binh & Xã hội kết hợp với các Chi Đoàn Sở Khoa học & Công nghệ, Chi Đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Chi đoàn Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi đoàn Đồn Biên phòng An Hải và Xã đoàn An Hải cùng phối hợp tổ chức hoạt động “Vui hè cùng Trẻ em vùng biển” kết hợp sinh hoạt truyên biển, đảo năm  trong 02 ngày 23, 24 tháng 6 năm 2018.

Hướng đến mục tiêu vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trong dịp hè của trẻ em vùng biển, ngày 23/6/2018, Liên chi đoàn đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phổ biến về Luật trẻ em cho các em thiếu nhi tại Xã An Hải.

Tổ chức nhiều trò chơi vận động và phát áo phao cho 100 em thiếu nhi tại xã An Hải

Bên Cạnh đó nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong triển khai các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện năm 2018, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển, các chi đoàn đã phối kết hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tuyên truyền về chủ quyền biển đảo năm 2018 và Sơ kết công tác thanh niên 6 tháng đầu năm của các chi đoàn tại Cù Lao Mái Nhà, Xã An Hải, huyện Tuy An.

            Tại đây, các chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi tăng tinh thần đoàn kết, tập thể của các đoàn viên thanh niên

 

                                                                        Chi đoàn Sở Lao động - TBXH


Các tin cùng chuyên mục: