Khai giảng Lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 31/08/2017

          Thực hiện hướng dẫn số 1396/TCDN-GV ngày 16/6/2017 của Tổng Cục Dạy nghề về việc hướng dẫn bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý thuộc các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

          Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý trong các trường Trung cấp, Cao đẳng nắm bắt kịp thời đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV và Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sáng ngày 28/8/2017 tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Công đoàn tỉnh Phú Yên, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối họp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy hòa tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý của các Trường.

          Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 60 học viên thuộc các trường Trung cấp nghề TNDT tỉnh, Trường Cao nghề, Cao đẳng Công nghiệp Tuy hòa và Cao đẳng Y tế. Nội dung chuyên đề bồi dưỡng gồm:

          + Học tập và làm theo tư tưởng  đạo đức Hồ chí Minh năm 2017, phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  và Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          + Tình hình quốc tế và thời sự trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2017, kết quả phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và Thành phố Tuy Hòa 6 tháng đầu năm 2017.

          + Kết luận số 94KL/TW ngày 28/3/2014 về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

          + Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XII.

          + Những nội dung cơ bản mới trong Luật giáo dục nghề nghiệp và các chính sách mới về chế độ làm việc của nhà giáo và qui định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

         Đội ngũ báo cáo viên là Trưởng và phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuy Hòa. Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được các báo cáo viên hướng dẫn viết bài thu hoạch./.

             

                                                                                          Phòng Dạy nghề  


Các tin cùng chuyên mục: