Bồi dưỡng nâng cao nhận thức công tác đào tạo nghề cho lãnh đạo các Hội Đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 31/08/2017

          Ngày 8/7/2016 UBND tỉnh Phú Yên ban hành quyết định số 1542/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2016 -2020". Ngày 07/7/2017 UBND tỉnh ban hành quyết định số1362/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch dạy nghề năm 2017. Nhằm nâng cao nhận thức, giúp cho đội ngũ cán bộ các Hội đoàn thể ở cấp xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh nắm bắt đầy đủ nội dung của đề án giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch năm 2017 để triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả.

          Thực hiện kế hoạch số 1365/KH-SLĐTBXH ngày 28/7/2017 của Sở Lao động TBXH về việc tổ chức tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ ngày 22/8- 25/8/2017, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 4 lớp với trên 450 học viên là chủ tịch hoặc phó chủ tịch các Hội Nông dân, Phụ nữ, Mặt trận và Bí thư hoặc Phó bí thư Đoàn ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh về tham dự.

          Nội dung truyền đạt gồm: Những nội dung cơ bản về Luật Giáo dục nghề nghiệp, quan điểm, mục tiêu, giải pháp, đối tượng, chính sách hỗ trợ học nghề và vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở trong việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn./.

                                                                                                 Phòng Dạy nghề


Các tin cùng chuyên mục: