Thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng thời hạn

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 25/07/2018

          Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhận được công văn số: 641 /TTLĐNN- TCLĐ ngày 16/07/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao  động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng quay trở lại Hàn  Quốc làm việc.

  Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đề nghị phòng Lao động- TBXH các huyện, thị xã, thành phố Phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương thông báo trên Đài phát thanh, thông báo về các thôn, buôn, khu phố, để người lao động và nhân dân địa phương có nhu cầu được biết và thực hiện theo nội dung công văn số: 641 /TTLĐNN- TCLĐ ngày 16/07/2018 của Trung tâm lao động ngoài nước, đồng thời tra cứu vào trang Web của Trung tâm lao động ngoài nước để biết thêm chi tiết: WWW.colab.gov.vn .

              Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Phú Yên thông báo để  phòng Lao động- Thương binh Xã hội các huyện, thị xã, thành phố biết và tổ chức thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Việc làm- An toàn lao động (0573 845.469) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn.   


Các tin cùng chuyên mục: