Số/Ký hiệu: 757/SLĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 13/06/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Triền khai Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh
Tải về: Tại đây