Số/Ký hiệu: 59 /KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 24/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kế hoạch Về việc điều chỉnh Kế hoạch số 1143/KH-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 20/6/2017 sử dụng kinh phí lãi trích 6% từ Qũy quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2017
Tải về: Tại đây