Số/Ký hiệu: 177/SLĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 08/02/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Triển khai thực hiện công văn số 4366/STC-QLNS ngày 29/12/2017 của Sở Tài chính
Tải về: Tại đây