Về việc cung cấp danh sách số điện thoại đường dây nóng cơ quan

Tải về: Tại đây

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại CV số 731/SNV-CCHC, Thanh tra tỉnh thông tin số điện thoại đường dây nóng cơ quan