Số/Ký hiệu: 16/TB-SNV
Ngày ban hành: 29/03/2021
Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ
Loại văn bản: Thông báo
Trích yếu:
Thông báo v/v điều chỉnh nội dung của Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021
Tải về: Tại đây