Lịch công tác tuần thứ 01/2017

Tải về: Tại đây

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01 NĂM 2016

(Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 06/01/2017)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

02/01/2017

Nghỉ bù Tết Dương lịch 2017

Thứ ba

03/01/2017

- 8h00: Đ/c Tiến - GĐ Sở dự Hội nghị công bố quyết định Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Thủy Nông Đồng Cam.

- 14h00: Đ/c Tiến - GĐ Sở dự Hội nghị giao ban Tỉnh ủy quý IV/2016.

Thứ tư

04/01/2017

- 8h00: Đ/c Tuyến - PGĐ Sở dự Hội nghị trực tuyến ngành khoa học và công nghệ, tại UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

05/01/2017

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

- 14h00: Lãnh đạo Sở dự Hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết TW 4 khóa XII, tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ sáu

06/01/2017

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

- 15h00: Đ/c Dũng – PGĐ Sở dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên K36, tại Trường Chính trị.

- 15h00: Họp giao ban Cơ quan.

Thứ bảy

07/01/2017

- 8h30: Đ/c Tuyến – PGĐ Sở dự buổi gặp mặt tọa đàm nhân ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam (n.gày 07/01/1979-07/01/1979), tại Hội Hữu nghị Việt – Campuchia tỉnh Phú Yên.

 

 

 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, nếu có gì thay đổi sẽ điều chỉnh bổ sung và thông báo cụ thể để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quảng