Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà về thăm và làm việc tại Sở Nội vụ Phú Yên

Chuyên mục: Thông tin khác | Đăng ngày: 17/03/2017

         Ngày 15/3 đoàn công tác của Bộ Nội vụ, do đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn về thăm và làm việc với công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên.

Hình 1: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà về thăm làm việc tại Sở Nội vụ

          Tại buổi làm việc có ông Đặng Lê Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở báo cáo thành tích mà Sở Nội vụ đã đạt được trong năm 2016, nhất là trong công tác nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức; việc tinh giản biên chế, tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp … Đồng thời kiến nghị với đoàn một số vấn đề để trong thời gian tới, công tác thi đua được đẩy mạnh theo hướng đồng bộ, hiệu quả hơn.

Hình 2: Đ/c Đặng Lê Tiến – Giám đốc Sở báo cáo thành tích

          Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà đánh giá cao những thành tích mà Sở Nội vụ đã đạt được trong việc tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Nội vụ. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiên, nhân rộng kịp thời các điển hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt… Tiếp tục đoàn kết phấn đấu, đổ mới hơn nữa trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về ngành nội vụ…

                                                                                                                                                               Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website