Số/Ký hiệu: 478/TTr-VP
Ngày ban hành: 28/07/2021
Cơ quan ban hành: Thanh tra tỉnh
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra" năm 2021
Tải về: Tại đây
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website