Số/Ký hiệu: 35/KH-UBND
Ngày ban hành: 07/03/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính – 2017” trên địa bàn tỉnh
Tải về: Tại đây