Số/Ký hiệu: 02/KH-UBND
Ngày ban hành: 09/01/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản:
Trích yếu:
Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
Tải về: Tại đây