Số/Ký hiệu: 156-SNV/CCVC
Ngày ban hành: 06/03/2017
Cơ quan ban hành: SNV
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2018
Tải về: Tại đây