Góp ý dự thảo Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Phú Yên

Tải về: Tại đây

Góp ý dự thảo Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Phú Yên.