Dự thảo Quy chế xin lỗi

Tải về: Tại đây

Dự thảo Quy chế xin lỗi tổ chức, công dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên.