Về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra

Chuyên mục: Tin tổng hợp ngành | Đăng ngày: 15/07/2019

Tải về: Tại đây

Ngày 15/7/2019, Thanh tra tỉnh Phú Yên có Công văn số 514/TTr-VP về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra. Toàn văn Văn bản số 1099/TTCP-TCCB, ngày 05/7/2019 và các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ  có file đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website