Về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra

Chuyên mục: Tin tổng hợp ngành | Đăng ngày: 15/07/2019

Tải về: Tại đây

Ngày 15/7/2019, Thanh tra tỉnh Phú Yên có Công văn số 514/TTr-VP về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra. Toàn văn Văn bản số 1099/TTCP-TCCB, ngày 05/7/2019 và các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ  có file đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục: