CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Tuy An

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 26/03/2020

Tải về: Tại đây

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 103/KL-TTr, ngày 20/02/2020của Chánh thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Tuy An.
Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 103/KL-TTr, ngày 20/02/2020 tại file đính kèm.

        TRƯỞNG PHÒNG


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website