Công khai kết luận Thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2018 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên và các đơn vị trực thuộc Sở

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 14/08/2019

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh, ngày 02/5/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2014-2018 tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phú Yên và các đơn vị trực thuộc Sở. 
Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 12/7/2019  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, báo cáo và Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận số 528/KL-TTr ngày 23/7/2019. 
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận thanh tra nêu trên theo qui định. 
     
    Trưởng phòng NV3

Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website