Công bố Quyết định Thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc khám chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Phú Yên và các đơn vị trực thuộc; việc sử dụng quỹ BHXH

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 24/09/2019

Thực hiện công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; Kế hoạch số 916/KH-TTr, ngày 14/12/2018 của Thanh tra tỉnh về kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND, ngày 14/12/2018. Ngày 11/9/2019, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-TTr thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc khám chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh Phú Yên và các đơn vị trực thuộc; việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ quan Bảo hiểm Xã hội.
Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật thanh tra năm 2010, chiều ngày 12/9/2019 Đoàn Thanh tra do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở Y tế tỉnh Phú Yên và Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật thanh tra năm 2010.
      TRƯỞNG ĐOÀN

Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website