Công bố Kết luận thanh tra thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 20/12/2019

Tải về: Tại đây

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3276/UBND-ĐTXD ngày 21/6/2019, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 587/QĐ-TTr ngày 12/8/2019 về thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Phú Yên và đã có Kết luận thanh tra số  894/KL-TTr ngày 17/12/2019.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 894/KL-TTr ngày 17/12/2019  tại file đính kèm.  


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website