Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 19/10/2020

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 542/QĐ-TTr ngày 09/9/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và đã có Kết luận thanh tra số 634/KL-TTr ngày 19/10/2020.
Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 634/KL-TTr ngày 19/10/2020  tại file đính kèm.  

        TRƯỞNG ĐOÀN


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website