Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 24/07/2020

Tải về: Tại đây

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTr ngày 04/5/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên và đã có Kết luận thanh tra số  423/KL-TTr ngày 17/7/2020.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 423/KL-TTr ngày 17/7/2020  tại file đính kèm. 


Các tin cùng chuyên mục: