Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 05/10/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2020. Ngày 10/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.
     Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, chiều ngày 17/9/2020, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Yên. Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.                                               

 

        TRƯỞNG ĐOÀN


                                       


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website