Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Sơn Hòa

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 17/07/2020

Tải về: Tại đây


Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTr ngày 04/5/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật giai đoạn 2018-2019 tại UBND huyện Sơn Hòa và đã có Kết luận thanh tra số  411/KL-TTr ngày 15/7/2020.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 411/KL-TTr ngày 15/7/2020  tại file đính kèm.  

        TRƯỞNG ĐOÀN


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website