Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 -2018

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 08/07/2019

Tải về: Tại đây

         Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh. Ngày 01/4/2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-TTr về thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 -2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 09/4/2019 đến ngày 07/6/2019 tại UBND thị xã Sông Cầu theo quy định.
        Trên cơ sở báo cáo của Đoàn thanh tra, ngày 26/6/2019, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 467/KL-TTr kết luận về các nội dung thanh tra.
        Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 -2018 theo quy định.
(Đính kèm Kết luận thanh tra số 467/KL-TTr ngày 26/6/2019)
                             

 

                                                                                                                                                                                                             PHÒNG NGHIỆP VỤ 5


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website