Công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC tại UBND huyện Tuy An từ năm 2016 - 2017

Chuyên mục: Giải quyết khiếu nại - tố cáo | Đăng ngày: 14/08/2018

Tải về: Tại đây

      Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018, ngày 14/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 295/QĐ–TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Tuy An từ năm 2016-2017. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra và ngày 08/8/2018, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 504/KL-TTr.
      Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Tuy An từ năm 2016-2017 theo quy định.
      Thanh tra tỉnh đăng tải Kết luận thanh tra số 504/KL-TTr ngày 08/8/2018 tại file đính kèm.
                   
                                                   PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website