Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017

Chuyên mục: Giải quyết khiếu nại - tố cáo | Đăng ngày: 27/04/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 789/KH-TTr ngày 08/12/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2018 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017). Ngày 13/3/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017.
     Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, sáng ngày 20/3/2018, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Đồng Xuân. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 162/QĐ-TTr. Về phía UBND huyện Đồng Xuân có ông Phạm Trung Chánh - Phó chủ tịch và các ông (bà) có liên quan.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Xuân năm 2017  trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.                                               
TRƯỞNG PHÒNG Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website