Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Đồng Xuân

Chuyên mục: Giải quyết khiếu nại - tố cáo | Đăng ngày: 05/07/2019

Tải về: Tại đây

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 483/KL-TTr, ngày 28/6/2019 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Đồng Xuân từ năm 2017 đến quý I năm 2019.
Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 483/KL-TTr, ngày 28/6/2019  tại file đính kèm.

  PHÒNG NGHIỆP VỤ 4


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website