Đại hội Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 28/07/2017

     Sáng ngày 26/7/2017, tại Trụ sở cơ quan, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. 
      Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Văn Đức – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Dương - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Song - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật (đại diện Trưởng Khối Văn hóa – Báo chí – Nội chính), cùng toàn thể doàn viên Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh tham dự.

Đ/c Lê Văn Đức - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 trình Đại hội nêu rõ: trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, ra sức phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ X đã đề ra, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
  Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động và tích cực thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng giám sát, tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hoạt động xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ rõ rệt. Công tác thi đua, tổ chức, xây dựng công đoàn và tham gia xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực. Ý thức trách nhiệm và vai trò làm chủ, tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn được phát huy…
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động công đoàn trong thời gian qua còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan trong việc chỉ đạo một số công việc hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện chức năng tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCNLĐ có lúc, có nơi chưa đầy đủ; sinh hoạt định kỳ của BCH hàng tháng tổ chức chưa đều; nội dung sinh hoạt ở các Tổ công đoàn chưa phong phú, hầu hết là triển khai công tác chuyên môn, chưa thật sự tạo phấn khởi và thu  hút đoàn viên công đoàn. Việc duy trì sinh hoạt theo quy chế phối hợp giữa chính quyền với công đoàn còn hạn chế. Việc triển khai một số nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên có lúc chưa kịp thời.  
    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Đức và đồng chí Nguyễn Duy Duy Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động Công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ một số hoạt động còn hạn chế cần khắc phục và tập trung triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, nhất là đối với các tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo trình tại Đại hội và các ý kiến tham gia tại Đại hội.

     Một số hình ảnh Đại hội

 

 

 

              
  Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đoàn viên có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2017 -  2022 gồm 05 đồng chí, bầu các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 bảo đảm đúng quy định. Ban Chấp hành Công đoàn khóa XI đã họp phiên thứ nhất bầu các đồng chí Phạm Đức Nguyên - Trưởng phòng NV4 giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chánh Văn phòng giữ chức Phó Chủ tịch và đồng chí Đặng Thanh Hải – Phó Trưởng Phòng NV5 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022./.
 
                                                  
                                                   BCH CĐCS THANH TRA TỈNH KHÓA X

Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra tỉnh: ĐT: 0984.498.044
Chánh văn phòng: ĐT: 0941.362.539
ĐT: 02576.253.186
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website