Ông Nguyễn Phất - Giám đốc Sở
Điện thoại: 0905841866 - (0257) 3823.635
Email: nguyenphat@phuyen.gov.vn

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Phất
0905 841626
Chánh Văn phòng:
Nguyễn Thông Minh Tuấn
0914056833

Thống kê truy cập