Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC và CHCN dịp Tết Nguyên đán 2023

Tải về: Tại đây

Tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC và CHCN dịp Tết Nguyên đán 2023