Tổng kết năm 2019, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 07/02/2020

Sáng ngày 06/02/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Phùng- Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở; trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên.

Năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất các lĩnh vực công tác.

          Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng và ban hành 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 02 Quyết định, 01 Chỉ thị của UBND tỉnh; 19 Kế hoạch và nhiều văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp lãnh đạo tỉnh có sự đánh giá đúng thực trạng và có những quyết sách trong chỉ đạo điều hành.

          Cùng với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, trong năm 2019 đã giải quyết việc làm 24.750 lao động, trong đó: xuất khẩu lao động 446 lao động. Công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh luôn được chú trọng. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động cho 2.300 người thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, hội đoàn thể, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ lao động tham gia đóng BHXH là 23,37% trên tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, trong năm đã có 8.102 người được đào tạo nghề với các cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng, nâng Tỷ lệ lao động qua đào tạo là: 67,15%, trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 49,07% trong lực lượng lao động, đạt 100% so với kế hoạch năm.

Thực hiện 5 chương trình chăm sóc người có công, đã chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho người có công. Lập hồ sơ trình các cấp xác nhận mới và giải quyết chế độ 1.344 hồ sơ. Tổ chức điều dưỡng trong và ngoài tỉnh cho 586 đối tượng và điều dưỡng tại gia đình 4.935 đối tượng. Tặng quà cho các đối tượng người có công nhân các ngày lễ, tết với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 5,1 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 41 nhà, sửa chữa 42 nhà ở cho các gia đình chính sách; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, góp phần nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách.

  Với sự tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo đã đạt đư­ợc những kết quả tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2019 vận động từ nhiều nguồn khác nhau đã hỗ trợ xây dựng 422 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách; Thực hiện tốt các chương trình, dự án về an sinh xã hội như Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Chương trình hành động người cao tuổi; Kế hoạch chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng...giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận được các dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội,... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm đã có 4.897 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,93% vào cuối năm 2019 (giảm 1,92% so với cuối năm 2018).

Thực hiện các dự án bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em... Vận động các tổ chức, cá nhân số tiền hơn 4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 6.998 em thụ hưởng; Tổ chức dạy bơi cho 350 trẻ em tại cộng đồng .... Tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ em.

          Công tác cai nghiện ma túy được quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các hình thức cai nghiện ma túy. Năm 2019 đã có 214 người tham gia cai nghiện, tăng gấp hai lần so với năm 2018. Tiếp tục duy trì 105 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

          Với những kết quả đạt được, năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen; được Khối thi đua bầu chọn đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; Có 04 tập thể và 08 cá nhân được Bộ Lao động - TBXH tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 cá nhân và công nhận 02 tập thể Lao động xuất sắc; Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 16 tập thể và 50 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 19 cá nhân. Các khối thi đua đã tổ chức tổng kết và bầu chọn đơn vị dẫn đầu gồm: Văn phòng- nhất khối Văn phòng Sở; Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên - nhất Khối đơn vị sự nghiệp và Phòng Lao động -TBXH huyện Sơn Hòa- nhất Khối huyện, thị xã, thành phố.

Phát huy kết quả đã đạt được, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu cơ bản trên các lĩnh vực, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 25.000 lao động; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51%; Nâng tỷ lệ tham gia đóng BHXH lên 25% trên tổng số lao động tham gia nền kinh tế quốc dân; Tích cực lồng ghép công tác giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,35%; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa 4,2 tỷ đồng; Thực hiện có hiệu quả các quyền của trẻ em, phấn đấu 98 xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp trẻ; Tích cực tham mưu và triển khai thực hiện các hình thức cai nghiện ma túy, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cai nghiện./.

 

                                                                                            Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: