Ký giao ước thi đua năm 2021 Khối Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 01/04/2021

Ngày 01/4/2021, Khối thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Hòa làm Trưởng Khối tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2021. Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo 9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở đã đến dự.

Với mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Khối Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố đã đề ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, có một số nhiệm vụ quan trọng như: Thảo luận, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao; triển khai kịp thời, thực hiện tốt các chính sách mới trên tất cả các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những qui định, qui chế dân chủ ở cơ quan, thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Binh- Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn có hướng dẫn chi tiết cách tính đánh giá các chỉ tiêu để các huyện thực hiện; các huyện phải đồng nhất các chỉ tiêu khi xây dựng kế hoạch; đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021 để các xã, phường thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch và nội dung các phong trào thi đua, các thành viên trong Khối thi đua thống nhất sẽ cụ thể hóa chương trình công tác, có tiến độ và biện pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2021./.

                                                                                              

                                                                                      Văn phòng


Các tin cùng chuyên mục: