Tổng kết năm 2020, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Phú Yên thực hiện đạt chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 18/01/2021

Chiều ngày 15/01/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự hội nghị có đại diện một số sở ngành liên quan; Ban Giám đốc Sở; trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên.

Năm 2020, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất các lĩnh vực công tác.

          Trong năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng và ban hành 01 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 04 Quyết định của UBND tỉnh; 16 Kế hoạch và nhiều văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp lãnh đạo tỉnh có sự đánh giá đúng thực trạng và có những quyết sách trong chỉ đạo điều hành.

 Đầu năm 2020 dịch Covid-19 đã bùng phát, diễn biến phức tạp, Phú Yên là tỉnh có nguy cơ thấp, nhưng không nằm ngoài sự tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đã gây rất khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn,  nhưng với sự nỗ lực của CBCC toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở đã hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn 3 tháng triển khai, tính đến ngày 30/10/2020 UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ cho 167.663 người, số tiền hơn 169,3 tỷ đồng.

Năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát ngay từ đầu năm và tái diễn đến quý 3/2020, nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, số lao động có việc làm 22.350 người (đạt 91,2% kế hoạch). Công tác an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh luôn được chú trọng. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Bộ luật lao động cho 1.366 lượt người thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, hội đoàn thể, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ lao động tham gia đóng BHXH là 25,6% trên tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế (đạt 102,4% kế hoạch).

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020, trong năm đã có 8.079 người được đào tạo nghề với các cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng.

Thực hiện 5 chương trình chăm sóc người có công, đã chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho người có công. Lập hồ sơ trình các cấp xác nhận mới và giải quyết chế độ 1.249 hồ sơ. Tổ chức điều dưỡng trong và ngoài tỉnh cho 261 đối tượng và điều dưỡng tại gia đình 2.302 đối tượng. Tặng quà cho các đối tượng người có công nhân các ngày lễ, tết với tổng kinh phí hơn 36,3 tỷ đồng. Vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 5,9 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 126 nhà, sửa chữa 49 nhà ở cho các gia đình chính sách; 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, góp phần nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách.

Với sự tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giảm nghèo đã đạt đư­ợc những kết quả tốt, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống người nghèo, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Trong năm 2020 vận động từ nhiều nguồn khác nhau đã hỗ trợ xây dựng 341 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách; Thực hiện tốt các chương trình, dự án về an sinh xã hội. Trong năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,39% so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 2,54% so với tổng số hộ toàn tỉnh. Đạt 100% so với chỉ tiêu đề ra. .

Thực hiện các dự án bảo vệ trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em... Vận động các tổ chức, cá nhân số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho 849 em thụ hưởng; Tổ chức dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng .... Tạo điều kiện tốt nhất nhằm từng bước đáp ứng các nhu cầu và quyền cơ bản của trẻ em.

          Công tác cai nghiện ma túy được quan tâm chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các hình thức cai nghiện ma túy. Năm 2020 đã có 130 người tham gia cai nghiện.

          Với những kết quả đạt được, năm 2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen; 03 cá nhân và 05 tập thể; UBND tỉnh tặng Bằng khen 04 cá nhân, 01 tập thể và công nhận tập thể lao động xuất sắc 03 đơn vị; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen 43 cá nhân và 05 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; Các khối thi đua đã bầu chọn đơn vị dẫn đầu gồm: Phòng Kế hoạch tài chính- nhất khối Văn phòng Sở; Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội- nhất Khối đơn vị sự nghiệp; huyện Tây Hòa – nhất Khối huyện, thị xã, thành phố.

          Phát huy kết quả đã đạt được, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên sẽ triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đạt được các mục tiêu cơ bản trên các lĩnh vực, phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 25.000 lao động; Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 72%; tỷ lệ tham gia đóng BHXH tại tỉnh 15,8% trên tổng số lao động tham gia nền kinh tế quốc dân; Tích cực lồng ghép công tác giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5-2%; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Phấn đấu làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; Thực hiện có hiệu quả các quyền của trẻ em; Tích cực tham mưu và triển khai thực hiện các hình thức cai nghiện ma túy, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cai nghiện./.

Một số hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị:

               

                                                       

                      Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: