Tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 17/06/2019

Ngày 14/6/2019 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý theo Thông tư số 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính cho 30 đối tượng là kế toán quản lý kinh phí ưu đãi người có công; công chức làm công tác chính sách của 9 huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm nuôi dưỡng NCC và BTXH.

Nội dung tập huấn: những quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC; Chế độ kế toán đặc thù kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng; Công tác quản lý kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng: về công tác lập, xây dựng, phân bổ và chấp hành dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Tại hội nghị tập huấn các cán bộ đã đưa ra các câu hỏi cho báo cáo viên để thảo luận và giải đáp những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong việc sử dụng kinh phí Pháp lệnh ưu đãi người có công đang thực hiện tại địa phương./.

 

                                                               Phòng Kế hoạch - Tài chính


Các tin cùng chuyên mục: