Ký giao ước thi đua Khối Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố năm 2019

Chuyên mục: Tin tổng hợp | Đăng ngày: 27/03/2019

Ngày 26/3/2019, Khối Thi đua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Sông Cầu làm trưởng khối tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2010. Đồng chí Nguyễn Phất, Giám đốc Sở; lãnh đạo 9 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

Với mục tiêu đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Khối Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố đã đề ra kế hoạch triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, có một số nhiệm vụ quan trọng như: Thảo luận, bàn giải pháp thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao; triển khai kịp thời, thực hiện tốt các chính sách mới trên tất cả các lĩnh vực công tác lao động, người có công và xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những qui định, qui chế dân chủ ở cơ quan, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phất chỉ đạo các phòng chuyên môn cần phối hợp trong việc phân bổ chỉ tiêu để các huyện thực hiện; đề nghị các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019 để các xã, phường thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch và nội dung các phong trào thi đua, các thành viên trong Khối thi đua thống nhất sẽ cụ thể hóa chương trình công tác, có tiến độ và biện pháp thực hiện hiệu quả./.

                                                                                               

                                                                                      Văn phòng


Các tin cùng chuyên mục: